اعضای هیات علمی گروه سخت افزار و معماری کامپیوتر در دو رده کارشناسی و تحصیلات تکمیلی همکاری می نمایند: