توسعه صنعتی امروز تا حجم زیادی مبتنی بر به کارگیری اتوماسیون صنعتی، سامانه‌های کنترل، نظارت ، اکتساب و پردازش داده و سیگنال و سیستم‌های پردازشی نهفته و ریزپردازنده‌های پیشرفته و همین طور شبکه‌های ارتباطی می‌باشد.

بسیاری از محاسبات و پردازش‌ها می‌توانند در محیط‌های عملیاتی توسط کامپیوتر به صورت خودکار انجام شوند و باعث افزایش سرعت، دقت و تکرارپذیری گردند. تحولات و روند رشد علم و فناوری طراحی سخت افزار این امکان را به وجود آورده است که با استفاده از دانش و فناوری روز و قابل دسترس، اقدام به طراحی معماری‌ها و سیستم‌های کامپیوتری پیشرفته‌ای نماییم که نیازهای مختلف صنایع کشور را در زمینه دیجیتال و یا آنالوگ مرتفع نماید و در مواردی نیز مولد علم و فناوری نوین نیز باشیم. طیف راه‌حل‌های سخت افزاری و مدارات قابل دسترسی به گونه‌ای وسیع شده است که مهندسی سخت افزار کامپیوتر موضوعی بسیار شیرین و جذاب با امکان رقابت با کشورهای پیشرفته در زمینه طراحی ریزپردازنده-های مختلف و بوردهای مبتنی بر تکنولوژی مدارات برنامه‌پذیر (مثل اف‌پی‌جی‌ای) شده است. علاوه بر این، وسعت بکارگیری تجهیزات مزبور، مستلزم شناخت کاربردهای مختلف کافی از سخت افزار و معماری و روش‌های طراحی، پیاده سازی و یا پیکربندی آنها می‌باشد، لذا در این شرایط و با توجه به سطح کنونی تکنولوژی جهان و اجتناب ناپذیر بودن استفاده از کامپیوتر در زمینه‌های مختلف علمی، فنی و اجتماعی نیاز کشور به وجود متخصصینی در این رشته، یک نیاز اساسی است.

دوره کارشناسی مهندسی سخت افزار با هدف تربیت کارشناسانی در زمینه طراحی، ساخت و راه‌اندازی سیستم‌های معماری‌ها و سیستم‌های سخت افزاری جدید در زمینه پردازش سیگنال، محاسبات کامپیوتری اتوماسیون صنعتی و شبکه‌های کامپیوتری، بررسی و شناخت سیستم‌های سخت افزاری موجود و ارائه روش‌های بهره برداری، نگهداری، آزمون و اتکاپذیر کردن آنها تشکیل شده است. دانش آموختگان این رشته می‌توانند در آینده به استخدام گروه‌های طراحی، ساخت و پیاده سازی سیستم‌های سخت افزاری و شبکه برای محیط‌های مختلف صنعتی یا خدماتی در آیند و با توجه به مبانی علمی، فنی و زبان مشترکی که با دانش آموختگان رشته مهندسی نرم افزار دارند، قادرند در گروه‌های مشترک نیز به فعالیت بپردازند.