با این لینک در سایت ثبت نام کنید.( مخصوص دانشجویان گروه معماری دانشکده مهندس کامپیوتر دانشگاه صعنتی شریف)