جلسه معرفی آزمایشگاه پژوهشی
نوشته شده توسط hardwarem | ۱۱ آذر ۱۳۹۹

جلسه‌ی معرفی آزمایشگاه تحقیقاتی دکتر جهانگیر

زمان: چهار‌شنبه ۱۲ آذرماه ساعت ۱۶

آدرس: https://vc.sharif.edu/ch/jahangir

حضور برای دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی آزاد است.