جلسه معارفه آزمایشگاه پژوهشی
نوشته شده توسط hardwarem | ۱۰ آذر ۱۳۹۹

جلسه‌ی معرفی آزمایشگاه تحقیقاتی ذخیره‌سازی، پردازش و شبکه‌های داده (DSN) 

زمان: سه‌شنبه ۱۱ آذرماه ساعت ۱۷

آدرس: https://vc.sharif.edu/ch/asadi

درگاه آزمایشگاه: http://dsn.ce.sharif.edu

حضور برای دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی آزاد است.