راهنمای ثبت نام و اخذ واحد برای دانشجویان ارشد ورودی ۱۳۹۹
نوشته شده توسط سمیه کوهی | ۱۰ آبان ۱۳۹۹

از آن جا که قبل از انتخاب استاد راهنمای پروژه، مدیر گروه استاد راهنمای دانشجویان به شمار می رود و با مجوز الکترونیکی وی دانشجویان مجاز به ثبت نام خواهند بود، خواهشمند است فرم های تکمیل شده را به مدیر گروه ایمیل کنید تا پس از بررسی مجوز ثبت نام را به صورت الکترونیکی صادر کند. برای این منظور لازم است، فرم های مربوط به دروس جبرانی، انتخاب واحد و کارنامه دوره کارشناسی را به مدیر گروه معماری کامپیوتر جهت تایید فرم ها و تعیین قطعی بود یا نبود دروس جبرانی ایمیل نمایید. جهت تصمیم گیری در خصوص دروس ثبت نامی، دقت کنید که همه دروس اختیاری است و درس اجباری به جز سمینار نداریم.

توجه کنید که اخذ دروس جبرانی (رجوع به جدول ۳ برنامه دروس کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر) برای کسانی که حداقل ها را در دوره کارشناسی نگرفته اند (مثل کسانی که از گرایش دیگر به معماری کامپیوتر تغییر گرایش داده اند) اجباری است و باید ترجیحاً در ترم اول انجام شود تا بتوانید دروس کارشناسی ارشد را در ترم بعد بگیرید و با استادان گروه نیز بیشتر آشنا شوید. مگر این که به دلیل عدم ارائه درس یا تلاقی با سایر دروس امکان پذیر نباشد. در ضمن، بهتر است در صورت اخذ دروس جبرانی دستکم یک درس ارشد نیز بگیرید.

در نیمسال های آتی تحصیلی باید با رعایت مقررات شرح داده شده در برنامه دروس کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر، فرم مشاوره الکترونیک اخذ واحد را در سیستم آموزش تکمیل کنید تا استاد راهنما به صورت الکترونیکی مجوز ثبت نام را صادر کند. فراموش نکنید که اخذ واحد و ورود کد دروس توسط دانشجو پس از مجاز شدن ثبت نام توسط استاد راهنما امکان پذیر است.

نکته آخر آنکه هر چند اخذ ۱۴ واحد در ترم مجاز است، ولی بدانید که همه درس های کارشناسی ارشد پروژه دار و وقت گیر هستند و لذا اصلاً نباید آن ها را ساده و راحت تلقی کرد. علاوه بر این، دقت کنید نمره قبولی در دروس ارشد (و جبرانی) ۱۲ است و معدل کمتر از ۱۴ در هر نیمسال مشروطی به شمار می رود. بنابراین کار بیرون، عدم حضور در کلاس ها و اولویت قائل نشدن به دانشگاه و این دوره تحصیلی می تواند در وضعیت تحصیلی شما اثر منفی بگذارد. پس قدر این دوران ارزشمند را در زندگی تان بدانید و تلاش پیوسته و از روی علاقه برای آموختن و اعتلای وجودی و خدمت به جامعه داشته باشید.

فرم‌ها: