روند دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
نوشته شده توسط jahangir | ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

روند دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد به صورت زیر می‌باشد:

 1. مورد تایید بودن نسخه نهایی پایان نامه توسط استاد راهنما
 2. گرفتن کارنامه از آموزش کل دانشگاه
 3. تهیه یک نسخه از فرم احراز شرایط دفاع و گواهی همکاری , گواهی اتمام دروس جبرانی
 4. تایید شدن فرم‌های احراز شرایط دفاع وگواهی اتمام دروس جبرانی توسط کارمندان محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده کامپیوتر
 5. تایید شدن فرم گواهی همکاری توسط استاد ( مسئول )  مربوطه
 6. تحویل دادن نسخه نهایی پایان نامه به داور ممتحن داخلی
 7. تحویل دادن فرم‌ها مربوط به استاد راهنما تا مورد تایید قرار گیرد و در جلسه گروه داور ممتحن خارجی مشخص شود.
 8. هماهنگ کردن اساتید مربوط برای یک زمان دفاع
 9. ثبت کردن مجوز دفاع  در سایت آموزش توسط استاد راهنما
 10. هماهنگ کردن برای مکان دفاع از طریق کارمندان محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده کامپیوتر
 11. پر کردن دعوت‌نامه برای اساتید و تایید کردن توسط کارمندان و معاون محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده کامپیوتر
 12. تهیه یک نسخه از فرم ارزشیابی ۱ ، سه نسخه از فرم ارزشیابی ۲ و پر کردن مشخصات مورد نیاز در آ‌ن‌ها و تحویل دادن این فرم‌ها به کارمندان تحصیلات تکمیلی دانشکده کامپیوتر