حذف درس اختیاری خارج از گروه برای دانشجویان ارشد پژوهش محور
نوشته شده توسط دکتر اجلالی | ۳۰ شهریور ۱۳۹۲

قابل توجه دانشجویان پژوهش محور کارشناسی ارشد

براساس مصوبه گروه در تاریخ ۲۰ / ۶ / ۹۲ دانشجویان پژوهش-محور پیش از تعیین استاد پروژه مجاز به اخذ “درس اختیاری خارج از گروه” نیستند. بنابراین کلیه دانشجویانی که در چنین درس اختیاری ثبت نام کرده باشند این درس از ایشان پذیرفته نخواهد شد. براین اساس توصیه می‌شود در صورتی که در چنین درسی ثبت نام انجام داده‌اید در ترمیم این درس را حذف نمایید.