توسط hardwarem
۱۱ آذر ۱۳۹۹

جلسه‌ی معرفی آزمایشگاه تحقیقاتی دکتر جهانگیر

زمان: چهار‌شنبه ۱۲ آذرماه ساعت ۱۶

آدرس: https://vc.sharif.edu/ch/jahangir

حضور برای دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی آزاد است. توسط hardwarem
۱۰ آذر ۱۳۹۹

جلسه‌ی معرفی آزمایشگاه تحقیقاتی ذخیره‌سازی، پردازش و شبکه‌های داده (DSN) 

زمان: سه‌شنبه ۱۱ آذرماه ساعت ۱۷

آدرس: https://vc.sharif.edu/ch/asadi

درگاه آزمایشگاه: http://dsn.ce.sharif.edu

حضور برای دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی آزاد است. 

توسط سمیه کوهی
۱۰ آبان ۱۳۹۹

از آن جا که قبل از انتخاب استاد راهنمای پروژه، مدیر گروه استاد راهنمای دانشجویان به شمار می رود و با مجوز الکترونیکی وی دانشجویان مجاز به ثبت نام خواهند بود، خواهشمند است فرم های تکمیل شده را به مدیر گروه ایمیل کنید تا پس از بررسی مجوز ثبت نام را به صورت الکترونیکی صادر کند. برای این منظور لازم است، فرم های مربوط به دروس جبرانی، انتخاب واحد و کارنامه دوره کارشناسی را به مدیر گروه معماری کامپیوتر جهت تایید فرم ها و تعیین قطعی بود یا نبود دروس جبرانی ایمیل نمایید. جهت تصمیم گیری در خصوص دروس ثبت نامی، دقت کنید که همه دروس اختیاری است و درس اجباری به جز سمینار نداریم.

توجه کنید که اخذ دروس جبرانی (رجوع به جدول ۳ برنامه دروس کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر) برای کسانی که حداقل ها را در دوره کارشناسی نگرفته اند (مثل کسانی که از گرایش دیگر به معماری کامپیوتر تغییر گرایش داده اند) اجباری است و باید ترجیحاً در ترم اول انجام شود تا بتوانید دروس کارشناسی ارشد را در ترم بعد بگیرید و با استادان گروه نیز بیشتر آشنا شوید. مگر این که به دلیل عدم ارائه درس یا تلاقی با سایر دروس امکان پذیر نباشد. در ضمن، بهتر است در صورت اخذ دروس جبرانی دستکم یک درس ارشد نیز بگیرید.

در نیمسال های آتی تحصیلی باید با رعایت مقررات شرح داده شده در برنامه دروس کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر، فرم مشاوره الکترونیک اخذ واحد را در سیستم آموزش تکمیل کنید تا استاد راهنما به صورت الکترونیکی مجوز ثبت نام را صادر کند. فراموش نکنید که اخذ واحد و ورود کد دروس توسط دانشجو پس از مجاز شدن ثبت نام توسط استاد راهنما امکان پذیر است.

نکته آخر آنکه هر چند اخذ ۱۴ واحد در ترم مجاز است، ولی بدانید که همه درس های کارشناسی ارشد پروژه دار و وقت گیر هستند و لذا اصلاً نباید آن ها را ساده و راحت تلقی کرد. علاوه بر این، دقت کنید نمره قبولی در دروس ارشد (و جبرانی) ۱۲ است و معدل کمتر از ۱۴ در هر نیمسال مشروطی به شمار می رود. بنابراین کار بیرون، عدم حضور در کلاس ها و اولویت قائل نشدن به دانشگاه و این دوره تحصیلی می تواند در وضعیت تحصیلی شما اثر منفی بگذارد. پس قدر این دوران ارزشمند را در زندگی تان بدانید و تلاش پیوسته و از روی علاقه برای آموختن و اعتلای وجودی و خدمت به جامعه داشته باشید.

فرم‌ها:

توسط jahangir
۲۳ شهریور ۱۳۹۸

از آن جا که قبل از انتخاب استاد راهنمای پروژه، مدیر گروه استاد راهنمای دانشجویان به شمار می رود و با مجوز الکترونیکی وی دانشجویان مجاز به ثبت نام خواهند بود خواهشمند است یا به شکل حضوری با فرم های تکمیل شده به دفتر مدیر گروه مراجعه نمایید تا فرم ها را امضا و مجوز ثبت نام را به صورت الکترونیکی صادر کند.

در سایر نیمسال های تحصیلی باید با رعایت مقررات شرح داده شده در برنامه دروس کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر، فرم مشاوره الکترونیک اخذ واحد را در سیستم آموزش تکمیل کنید تا استاد راهنما به صورت الکترونیکی مجوز ثبت نام را صادر کند. فراموش نکنید که اخذ واحد و ورود کد دروس توسط دانشجو پس از مجاز شدن ثبت نام توسط استاد راهنما امکان پذیر است. البته به هر حال، باید یک بار (حداکثر تا شروع مهر ماه سال ورودتان) همراه با فرم ها و کارنامه دوره کارشناسی به دفتر مدیر گروه معماری کامپیوتر جهت امضای فرم ها و تعیین قطعی بود یا نبود دروس جبرانی مراجعه نمایید.

توجه کنید که اخذ دروس جبرانی (رجوع به جدول ۳ برنامه دروس کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر) برای کسانی که حداقل ها را در دوره کارشناسی نگرفته اند (مثل کسانی که از گرایش دیگر به معماری کامپیوتر تغییر گرایش داده اند) اجباری است و باید ترجیحاً در ترم اول انجام شود تا بتوانید دروس کارشناسی ارشد را در ترم بعد بگیرید و با استادان گروه نیز بیشتر آشنا شوید مگر این که به دلیل عدم ارائه درس یا تلاقی با سایر دروس امکان پذیر نباشد. در ضمن، بهتر است در صورت اخذ دروس جبرانی دستکم یک یا دو درس ارشد نیز بگیرید.
برای سایر دانشجویان (معاف از درس جبرانی) توصیه می شود ۳ و حداکثر ۴ درس ۳ واحدی بگیرید (هر چند اخذ کلاً ۱۴ واحد در ترم مجاز است) ولی بدانید که همه درس های کارشناسی ارشد پروژه دار و وقت گیر هستند و لذا اصلاً نباید آن ها را ساده و راحت تلقی کرد. علاوه بر این، دقت کنید نمره قبولی در دروس ارشد (و جبرانی) ۱۲ است و معدل کمتر از ۱۴ در هر نیمسال مشروطی به شمار می رود. بنابراین کار بیرون، عدم حضور در کلاس ها و اولویت قائل نشدن به دانشگاه و این دوره تحصیلی می تواند خدای ناکرده خیلی زود در وضعیت تحصیلی شما اثر منفی بگذارد. پس قدر این دوران ارزشمند را در زندگی تان بدانید و تلاش پیوسته و از روی علاقه برای آموختن و اعتلای وجودی و خدمت به جامعه داشته باشید.
در مواردی که ظرفیت درس ها پر می شود یا باید درس های جایگزین اخذ نمایید (چون همه دروس اختیاری است و درس اجباری به جز سمینار نداریم) یا تا موعد حذف و اضافه (“ترمیم”) که حدوداً دو هفته پس از شروع هر نیمسال تحصیلی است، صبر کنید تا بلکه ظرفیت ها تغییر کند یا جا باز شود.

فرم‌ها:

توسط jahangir
۲۳ شهریور ۱۳۹۸

اطلاعات مرتبط با سمینار کارشناسی ارشد:

توسط jahangir
۲۳ شهریور ۱۳۹۸

روند دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد به صورت زیر می‌باشد:

 1. مورد تایید بودن نسخه نهایی پایان نامه توسط استاد راهنما
 2. گرفتن کارنامه از آموزش کل دانشگاه
 3. تهیه یک نسخه از فرم احراز شرایط دفاع و گواهی همکاری , گواهی اتمام دروس جبرانی
 4. تایید شدن فرم‌های احراز شرایط دفاع وگواهی اتمام دروس جبرانی توسط کارمندان محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده کامپیوتر
 5. تایید شدن فرم گواهی همکاری توسط استاد ( مسئول )  مربوطه
 6. تحویل دادن نسخه نهایی پایان نامه به داور ممتحن داخلی
 7. تحویل دادن فرم‌ها مربوط به استاد راهنما تا مورد تایید قرار گیرد و در جلسه گروه داور ممتحن خارجی مشخص شود.
 8. هماهنگ کردن اساتید مربوط برای یک زمان دفاع
 9. ثبت کردن مجوز دفاع  در سایت آموزش توسط استاد راهنما
 10. هماهنگ کردن برای مکان دفاع از طریق کارمندان محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده کامپیوتر
 11. پر کردن دعوت‌نامه برای اساتید و تایید کردن توسط کارمندان و معاون محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده کامپیوتر
 12. تهیه یک نسخه از فرم ارزشیابی ۱ ، سه نسخه از فرم ارزشیابی ۲ و پر کردن مشخصات مورد نیاز در آ‌ن‌ها و تحویل دادن این فرم‌ها به کارمندان تحصیلات تکمیلی دانشکده کامپیوتر

توسط دکتر حسابی
۱۸ آذر ۱۳۹۴

لطفا گزارش سمینار کارشناسی ارشد را مطابق با یکی از الگوهای ارایه شده زیر تهیه فرمایید:

Seminar Template-MSWord

Seminar_template-LaTeX

توسط دکتر اجلالی
۳۰ شهریور ۱۳۹۲

قابل توجه دانشجویان پژوهش محور کارشناسی ارشد

براساس مصوبه گروه در تاریخ ۲۰ / ۶ / ۹۲ دانشجویان پژوهش-محور پیش از تعیین استاد پروژه مجاز به اخذ “درس اختیاری خارج از گروه” نیستند. بنابراین کلیه دانشجویانی که در چنین درس اختیاری ثبت نام کرده باشند این درس از ایشان پذیرفته نخواهد شد. براین اساس توصیه می‌شود در صورتی که در چنین درسی ثبت نام انجام داده‌اید در ترمیم این درس را حذف نمایید.